پیام مهدی کروبی از حبس:‌ لذت در کنار مردم بودن مرا کافی است

مهدی کروبی در پیامی از حصر خطاب به مردم گفته:«لذت در کنار مردم بودن مرا کافی است.»
به گزارش سحام‌نیوز٬ محمدتقی کروبی٬ فرزند مهدی کروبی در یادداشتی که در صفحه فیس بوک شخصی‌اش منتشر کرده٬ ضمن بیان این مطلب گفته که فرزندان مهدی کروبی با ایشان در شب تولد آقای کروبی دیدار کرده اند و پیام ها مردم را به ایشان رسانده اند.
فرزند مهدی کروبی در بخش دیگری از نوشته خود به انتقال آقای کروبی به اردبیل به دستور پزشک معالج برای سه روز خبر داده است.
اکنون نزدیک به ۱۰۰۰ روز از حبس و حصر خانگی آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد سپری شده است.