زیر آسمان پاریس شنبه ۳ بهمن

در سفر به زیر آسمان پاریس این هفته همراه با محمدرضا شاهید، ابتدا سری می زنیم به مراسم یادبود رضا دانشور (نویسنده و نمایشنامه نویس) با همت بهمن امینی مدیر انتشارات خاوران و گردهمایی برخی از دوستان و فرهیختگان برای ورق زدن برگ هایی از زندگی او. و در ادامه نیز نگاهی خواهیم داشت به گفته های مانا نیستانی (کاریکاتوریست) در انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس. با ما همراه باشید و دوستان خود را نیز به تماشای زیر آسمان پاریس دعوت نمایید.

یوتیوب دانلود