بیش از ۵۸‌ درصد از شهروندان تهرانی به حل مناقشه‌ی هسته‌ای ایران امیدوارند

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران وابسته به جهاد دانشگاهی می‌گوید بیش از ۵۸ درصد از شهروندان تهرانی به حل مناقشه‌ی هسته‌ای ایران با حفظ حقوق ملت امیدوارند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، همچنین ۷۸ درصد از پایتخت‌نشینان، سخنرانی اخیر حسن روحانی درمجمع عمومی سازمان ملل را «بسیار مثبت» ارزیابی کرده‌اند.
مرکز افکارسنجیِ ایسپا این نظرسنجی را میان هزار و ۲۰۰ نفر از شهروندان و به صورت حضوری انجام داده است.
در همین حال علی اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران نیز نسبت به مذاکرات هسته ای پیش رو با گروه ۱+۵ ابراز خوش‌بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای صالحی تأکید کرد که غنی سازی اورانیوم، خواست و حق مردم ایران است.
آقای صالحی همچنین گفت ایران خواستار تعامل با جهان از موضع برابر است و ابراز امیدواری کرد که طرف های غربی در مذاکرات هسته‌ای حسن نیت داشته باشند.
مذاکرات هسته ای ایران با گروه ۱+۵ قرار است روزهای ۲۳ و ۲۴ مهرماه در ژنو برگزار شود.