زیر آسمان پاریس شنبه ۲۶ دی

همراه با محمدرضا شاهید در بخش اول برنامه این هفته ابتدا نگاهی خواهیم داشت به مراسم خاکسپاری شاهدخت اشرف پهلوی با حضور شهبانو فرح پهلوی و جمعی از بستگان و دوستان و آشنایان وی در آرامگاه موناکو. و در ادامه سری می زنیم به ایرج امامی نقاش ایرانی با سابقه بیش از پنجاه سال فعالیت هنری که به گفته خودش مشهورترین نقاش گمنام ایرانی در فرانسه است. با ما همراه شوید و زیر آسمان پاریس را با دیگر دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید.

یوتیوب دانلود