تفسیر خبر سه شنبه 9 مهر

میهمانان امروز جمشید چالنگی در برنامه تفسیر خبر آقایان ناصر محمدی روزنامه نگار در استودیو لندن و اردوان روزبه روزنامه نگار و مدیر سایت رادیو کوچه از واشنگتن خواهند بود.
با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید