001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

زیر آسمان پاریس شنبه ۱۹ دی

در سفر به زیر آسمان پاریس این هفته همراه با محمدرضا شاهید دو گزارش فرهنگی را تقدیم حضورتان می کنیم. ابتدا نگاهی به نحوه سفر یک فرانسوی به ایران و انتشار کتاب او با نام یادگاری خوش از ایران توسط تینوش نظم جو مدیر انتشارات ناکجا، و در گزارش دوم می پردازیم به سخنرانی در انجمن فرهنگ آزاد با موضوع لائیسیته. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این قسمت از برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب دانلود