تفسیر خبر چهارشنبه ۱۶ دی

میهمان نیمه نخست «تفسیر خبر» چهارشنبه شب خانم سپیده پور آقائی (روزنامه نگار- پاریس) و در نیمه دوم آقای محمدرضا حیدری(عضو کمپین سفارت سبز- نروژ) خواهند بود. روند مقدمات انتخابات و جنگ قدرت در جمهوری اسلامی و پی آمد های حمله به سفارت عربستان در تهران مهمترین موضوعات مورد تفسیر در برنامه ی امشب اند.
تفسیر خبر/ شبکه تلویزیونی ایران فردا / ساعت 9.30 شب به وقت تهران/ ساعت 7 شب به وقت اروپای مرکزی.
به دوستان خود خبر دهید/ با امید به فردائی بهتر

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو