001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

سرزمین ما شنبه 5 دی

میهمانان جمشید چالنگی در این شماره از سرزمین ما آقایان کاک عبدالرضا ابوکریمی از پاریس و کاک آزاد محمد از اربیل عراق خواهند بود. با ما همراه باشید و سرزمین ما را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات و پیشنهادات شما پیرامون موضوعات مطرح شده در این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود