001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

زیر آسمان پاریس – ویژه برنامه گفتگو با خواهر کلر

در آستانه ی سال نو میلادی و در میان هیاهوی خیابانهای شلوغ پاریس، در یکی از خانه های سالمندان شهر،  محمد رضا شاهید  ما را به میهمانی یکی از مهربانترین مهربانان این دنیا خواهد برد. امشب به دیدار خواهر سرکلر،  بانوی 98 ساله ای خواهیم رفت که 98 سال خوبی و زیبایی را با خود به همراه دارد. او که در سالیان دور گذشته در ایران و در مدرسه ژاندارک معلم بوده، خاطرات زیادی را از آن سالها برایمان بازگو خواهد کرد . از جمله شاگردان بانوی عاشق ایران ، شهبانو فرح پهلوی بوده اند که بی شک دیدن این مصاحبه برای ایشان نیز حال و هوای ویژه ای خواهد داشت. با ما همراه باشید و دوستان خود را نیز به زیر آسمان پاریس دعوت نمایید.

یوتیوب دانلود