سفارتخانه چین در دمشق مورد اصابت خمپاره قرار گرفت

اصابت یک خمپاره به ساختمان سفارت چین در دمشق، خساراتی مالی به بار آورد و یک نفر را زخمی کرد.
به گزارش خبرگزاری دولتی چین، این حادثه در جریان حمله نیروهای مخالف اسد، به دمشق رخ داد.
هفته گذشته، اصابت خمپاره به سفارتخانه عراق در دمشق، به مرگ یک زن عراقی منجر شد.
پیش از این نیز، خمپاره‌ای به سفارتخانه روسیه در دمشق اصابت کرد.