سوت یکشنبه ۲۹ آذر

گفتگو با عادل حردانی و پیام یونسی پور درباره حواشی فوتبال ایران، گفتگو با رضا طاهری کارشناس بسکتبال و خبرهای ورزشی موضوعات مورد بحث در برنامه این هفته سوت هستند. همچون هميشه منتظر همراهي صميمانه شما دوستان گرامي هستيم.

دانلود