پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 9 مهرماه

در این شماره از برنامه دکتر علی رضا نوریزاده نگاهی دارند به سرتیتر مهمترین خبرهای داخلی ایران. در ادامه برنامه بررسی خواهیم کرد موضوع مطرح شده از سوی محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران که در آن وی از احتمال از سر گیری ترورهای سیاسی خبر داده بود. با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید.

حتما پایین این صفحه را ببینید و در ارتباط با موضوعات مطرح شده توسط دکتر نوریزاده نظرات خود را بیان کنید و یا به دیدگاه دیگر همراهان ایران فردا امتیاز دهید.