افت ۱۶ درصدی صادرات نفت ایران به کشورهای آسیایی

خبرگزاری رویترز گزارش داده است که چهار مشتری عمده نفت ایران، چین، هند، ژاپن و کره جنوبی، از ژانویه سال ۲۰۱۳، تا پایان ماه گذشته، واراداتِ نفتِ خود را از ایران، تا شانزده درصد کاهش داده اند.
این خبرگزاری مینویسد به رغم نشانه‌هایی از بهتر شدن روابط ایران و آمریکا در روزهای اخیر، به نظر میرسد که فشار تحریم‌های نفتی بر ایران، تا چند ماه آینده کماکان ادامه داشته باشد.