بیش از ۱۰۰ تن داروی قاچاق در تهران کشف شد

حسین ساجدی‌نیا، رییس پلیس تهران اعلام کرد: بیش از 100 تن داروی قاچاق در تهران کشف شده است.
ساجدی‌نیا، افزود: برخی از این داروها تولید داخل بوده، و به صورت احتکار شده در شرایط غیراستاندارد نگهداری میشدند.
وی همچنین افزود: مقادیر دیگری از داروهای کشف شده خارجی است، که از نظر قیمت آنها باید کارشناسی شوند، ولی بررسی‌های اولیه نشان از آن دارد که، ارز قابل توجهی صرف خرید و واردات این داروها شده است.