سوت یکشنبه ۲۲ آذر

همچون یکشنبه های پیشین همراه با امیر خسروجردی نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرهای ورزشی ایران در هفته گذشته و همچنین همراه با میهمانان و مفسران گرامی برنامه صحبتهای داغ و جنجنالی نیز پیرامون رویدادهای این هفته ورزش ایران خواهیم داشت. با ما همراه باشید و سوت را با دیگر دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید.

دانلود