خاتمی: اگر با جریان‌های تخریبی برخورد نشود به ترور منجر می‌شود

محمد خاتمی، رییس جمهوری پیشین ایران، با اشاره به پرتاب کفش به سوی خودروی حسن روحانی، روز شنبه هنگام بازگشت از نیویورک، گفت: اگر با جریانهای تخریبی برخورد نشود، منجر به ترور میشود.
به گزارش سایت بنیاد باران، آقای خاتمی در دیدار با شماری از خانواده‌های کشته‌شدگانِ جنگ ایران و عراق، ماهیت جریانانی را که به گفته او تسلیم رای مردم نمیشوند، خطرناک دانسته است.
محمد خاتمی افزود: فضای باز و نقد و آزادی کنونی، از جمله نتایج شعارها و کارهای حسن روحانی است، اما نقد با تخریب متفاوت است.