ایران و جهان در هفته ای که گذشت یکشنبه 1 آذر

در این برنامه همراه با “فریبا شیرازی” با شما خواهیم بود و کنکاشی داریم بر مهمترین عناوین و سوژه های خبری طی یک هفته گذشته. در انتها نیز همراه با “بهنام امینی” خبرنگار تلویزیون ایران فردا نگاهی داریم به آخرین خبرها و رویدادها در ترکیه و منطقه. با ما همراه باشید و دوستان خود را نیز در جریان اهم رویدادها قرار دهید.

یوتیوب دانلود