ایران و جهان در هفته ای که گذشت شنبه ۳۰ آبان

در این برنامه همراه با “فریبا شیرازی” با شما خواهیم بود و کنکاشی داریم بر مهمترین عناوین و سوژه های خبری طی یک هفته گذشته. با ما همراه باشید و دوستان خود را نیز در جریان اهم رویدادها قرار دهید.

یوتیوب دانلود