چهارسو شنبه 23 آبان

« در برنامه‌ی این هفته به روال همیشگی چهارسو در بقچه ادبیات و نقاشی خواهیم گفت با یادی از ویلیام بلیک و برگ زدن نقاشی‌های کلود مونه، در ادامه پرسه‌ای خواهیم زد در عالم رقص و کارتون، آن هم با تماشای باله‌ای که جلوه‌گر «زندگی پاریسی» شده. علاوه بر آن سرکی به اخبار شهر خواهیم کشید و شما را از روی صحنه رفتن یک نمایش دیدنی با خبر خواهیم کرد و سراخر در در بخش خانه موسیقی‌ای خواهیم داشت در حال و هوای خانه‌ی گرم و مهربان‌مان.»

دانلود