001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

نامها و یادها بخش پنجم – مسعود سررشته

هدف محمدرضا شاهید در برنامه “نامها و یادها” بررسی تاریخ و دانسته ها از سوی کسانی است که یا خود نقشی در حوادث و اتفاقات تاریخی ایران داشته اند و یا به واسطه تخصص گفته های آنان می تواند سنجش و قضاوت را برای ما آسان کند. با ما همراه باشید و نامها و یادها را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب دانلود