چهارسو شنبه ۱۶ آبان

“در این شماره‌ی چهارسو هم بقچه‌ای خواهیم داشت که طبق معمول با ادبیات و نقاشی پر شده. در ادامه‌ی برنامه پرسه‌ای خواهیم زد به دنیای پر از رنگ و خاطره ی رقص و از باله‌ای تازه خواهیم گفت. علاوه بر این باله، بخش پرسه‌ی ما یک انیمیشن کوتاه رو هم در دل خودش جا داده، و بخش انتهایی برنامه‌ی ما هم مثل همیشه یه موسیقی خاطره انگیز از سالهای دور رو در خودش گنجانده. ”

دانلود