پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 8 مهر

میهمان ویژه امروز دکتر نوریزاده در برنامه پنجره ای رو به خانه پدری دکتر فرح بخش هستند ، گفتگوی مفصلی خواهیم داشت پیرامون وضعیت اقتصادی امروز ایران و همچنین نوسانات قیمت ارز در بازار . با ما همراه باشید و این برنامه را برای دوستان خود نیز ارسال نمایید
شما می توانید این برنامه را از طریق پلیر زیر نیز بشنوید ( فایل صوتی )