سوت یکشنبه 7 مهر

دراين برنامه بحث هاي جنجالي مانند، فساد در داوري فوتبال ايران و حذف دردناك تيم كاتا بانوان ايران از بازي هاي كشورهاي اسلامي مطرح مي شود. برنامه رو حتما ببينيد مباحث جالبي طرح شد. منتظرتون هستيم، دوستان گرامي