گلگشت با حسین حجازی یکشنبه 7 مهر

در این شماره از برنامه حسین حجازی گفتگوی مفصلی با خانم فرزانه ثابتان در ارتباط بافعالیت های جامعه بهایی در داخل و خارج از کشور انجام داده است. با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید