نگاه دوشنبه 27 مهر

همراه با علیرضا میبدی در این شماره از نگاه گفتگویی داریم با میهمان برنامه آقای مهندس “شاهین نژاد” و به بررسی کاهش قیمت نفت می پردازیم. با ما همراه باشید و نظرات خود را پیرامون موضوعات مطرح شده در برنامه برای ما ارسال نمایید و “نگاه” را با دیگر دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید.

یوتیوب دانلود