نگاه جمعه 5 مهرماه با علی رضا میبدی

با ما باشید با قسمتی دیگر از ویژه برنامه نگاه با علی رضا میبدی. شما می توانید این برنامه را از طریق پلیر زیر نیز گوش کنید. منتظر شنیدن نظرات شما هستیم.