001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

سرزمین ما شنبه 18 مهر

همراه با جمشید چالنگی در ادامه شماره پیشین سرزمین ما به گفتگو با آقای “نادر مجد” موسیقیدان می پردازیم و نگاهی خواهیم داشت به موسیقی ایران زمین. با ما همراه باشید و سرزمین ما را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط با این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود