سرزمین ما شنبه 18 مهر

همراه با جمشید چالنگی در ادامه شماره پیشین سرزمین ما به گفتگو با آقای “نادر مجد” موسیقیدان می پردازیم و نگاهی خواهیم داشت به موسیقی ایران زمین. با ما همراه باشید و سرزمین ما را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط با این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود