ترانه باران جمعه 5 مهر

همراه با پرسیس سری می زنیم به خبرهای جدید موسیقی و همچنین مصاحبه ای خواهیم داشت با یکی از هنرمندان خوب کشورمان به نام امین کشمیری رهبر ارکستر و ویالونیست و آهنگساز. این برنامه را از دست ندهید و با دوستان خود به اشتراک بگذارید