ملاله یوسف‌زی، جایزه شهروند جهانی کلینتون را دریافت کرد

ملاله یوسف زی، فعال پاکستانی حق تحصیل زنان، جایزه «شهروند جهانی کلینتون» را طی مراسمی در نیویورک دریافت کرد.
ملاله، در این مراسم، بار دیگر بر اهمیت تحصیل نوجوانان، بویژه دختران و نقش آن در مبارزه با جنگ و تروریسم تاکید کرد و گفت: «با تررویسم از طریق آموزش مبارزه کنید و بگذارید یکبار یاد آوری کنم که، یک کتاب، یک قلم و یک آموزگار می‌تواند دنیا را تغییر دهد».
ملاله یوسف زی، دو سال پیش، در سن ۱۴ سالگی، بدلیل اصرار بر حقِ تحصیلِ دختران در پاکستان، هدف حمله مسلحانه افراد طالبان قرار گرفت.