اینترپل دستور بازداشت یک شهروند بریتانیایی را صادر کرد

به دنبال درخواست کنیا، پلیس بین‌الملل (اینترپل) درخواست دستگیری سامانتا لوتویت، شهروند بریتانیایی را صادر کرده است.
خانم لوتویت که به «بیوه سفیدپوست» مشهور است، همسر یکی از بمبگذارانِ انتحاری ۷ ژوئیه سال ۲۰۰۵ در لندن است.
گفته شده است که خانم لوتویت، به گروه ستیزه جوی سومالیایی الشباب وابسته است.
در بیانیه اینترپل آمده است که خانم لوتویت، که ۲۹ ساله است از سوی مقامات کنیا به اتهام در اختیار داشتن مواد منفجره و همچنین توطئه، برای ارتکاب جرم در دسامبر سال ۲۰۱۱ تحت تعقیب است.