سرزمین ما شنبه 4 مهر

همراه با جمشید چالنگی در این شماره از سرزمین ما به گفتگو با آقای “نادر مجد” موسیقیدان می پردازیم. با ما همراه باشید و سرزمین ما را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط با این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود