نگاه چهارشنبه 1 مهر

میهمان علیرضا میبدی در این شماره از نگاه آقای مهندس “شاهین نژاد” کارشناس نفت هستند. با ما همراه شوید و نظرات خود را پیرامون موضوعات مطرح شده در برنامه با دیگران به اشتراک بگذارید.

یوتیوب دانلود