001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

سرزمین ما شنبه 24 مرداد

در این شماره از سرزمین ما به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمانان برنامه آقای “کریم عبدیان” مدیر اجرایی سازمان حقوق بشر اهواز و آقای “رضا حسین بر” فعال سیاسی بلوچ، نگاهی داریم به وضعیت اقوام ایرانی و شرایط زیست محیطی و خشکسالی در ایران. همچنین به تحلیل و بررسی پیامدهای توافق هسته ای و هزینه های آن برای مردم ایران می پردازیم. با ما همراه شوید و “سرزمین ما” را با دوستان دیگر خود نیز به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون موضوعات مطرح شده در این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود