تفسیر خبر دوشنبه 19 مرداد

در این شماره از تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمان ارجمند برنامه آقای “اصغر رمضانپور” روزنامه نگار و معاون پیشین وزارت ارشاد نگاهی خواهیم داشت به آنچه در عرصه داخلی جمهوری اسلامی می گذرد، از جمله به میان آمدن سخنانی از به دادگاه کشاندن محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران و همچنین دادگاهی شدن اسفندیار رحیم مشایی، درگیری های داخلی میان جناح های مختلف نظام، سرانجام اموال مسدود شده ایران و نگاهی به مسیر سیاست های خارجی جمهوری اسلامی. با ما همراه باشید. منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون موضوعات مطرح شده در برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم دانلود مستقیم