تفسیر خبر چهارشنبه 7 مرداد

در این شماره از تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمانان برنامه آقایان “علی اکبر امیدمهر” دیپلمات پیشین ایران و “محمدرضا حیدری” دیپلمات پیشین و عضو کمپین سفارت سبز، به بررسی آخرین خبرها در عرصه روابط ایران و غرب می پردازیم و نگاهی خواهیم داشت به پیامدهای توافق هسته ای ایران با جامعه جهانی. با ما همراه باشید و با ارسال نظرات خود پیرامون موضوعات مطرح شده در برنامه در مباحث مشارکت نمایید و تفسیر خبر را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید.

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم دانلود مستقیم