سوت یکشنبه 4 مرداد

در برنامه اين هفته سوت، اخبار ورزشي ايران و جهان خواهيم داشت، كوروش بازيار و عادل حرداني درباره حواشي فوتبال ايران توضيح مي دهند، حاشيه هاي ورزش با مهدي رستم پور خواهد بود، بررسي روزنامه هاي ورزشي ايران با پيام يونسي پور خواهد بود و ايرج اديب زاده نگاهي كوتاه با مطبوعات ورزشي اروپايي خواهد داشت. همچنين در اين برنامه يادي كرديم از پدر دوست عزيزم كامي اخگر قهرمان اسبق شناي ايران و كارشناس اين رشته كه هفته گذشته به رحمت خدا رفت. منتظر همراهي صميمانه شما هستيم.

دانلود