مشروح اخبار روزانه پنجشنبه 4 مهر

فریبا شیرازی و مسعود جدی میزبانان امروز شما هستند در برنامه اخبار روزانه . با ما باشید با مرور مهمترین اخبار امروز ایران و جهان. در بخش انتهایی با امیر خسروجردی خواهیم بود و اخبار ورزشی.

متن خبرها را از طریق لینک زیر خواهید دید.

متن اخبار

شما میتوانید از طریق پلیر زیر برنامه اخبار روزانه را گوش کنید