پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 4 مهر

در این شماره از برنامه دکتر علی رضا نوریزاده به بررسی دیدارها و سخنان حسن روحانی و هیئت همراه ایرانی او در سفر به نیویورک می پردازند و تحلیلی خواهند داشت بر فضای حاکم سیاسی امروز در ایران و امریکا پس از سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به نیویورک برای شرکت در مجمع سالانه سازمان ملل. با ما همراه باشید و پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

شما می توانید این برنامه را از طریق پلیر زیر نیز بشنوید