سوت یکشنبه 14 تیر

در برنامه اين هفته سوت، اخبار ورزشي ايران و جهان خواهيم داشت، با كوروش بازيار درباره آمادگي تيم هاي حاضر در ليگ برتر فوتبال ايران گفتگو مي كنيم، مهدي رستم پور حاشيه هاي ورزش ايران را بازگو خواهد كرد، با رضا طاهري درباره نتايج تيم جوانان ايران در رقابت هاي بسكتبال قهرماني جوانان جهان در يونان گفتگو خواهيم كرد، پيام يونسي پور روزنامه هاي ورزشي ايران را بررسي مي كند و ايرج اديب زاده مطبوعات ورزشي اروپا را ورق مي زند.
منتظر همراهی صميمانه شما دوستان گرامي هستيم.

دانلود