سرزمین ما شنبه ۱۳ تیر

در این شماره از سرزمین ما به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمان برنامه دکتر “جلال ایجادی” استاد دانشگاه پاریس، به مسائل محیط زیست و خشکسالی در ایران می پردازیم. با ما همراه باشید و “سرزمین ما” را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون موضوعات مطرح شده در این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود