چهارسو شنبه ۱۳ تیر

«در این شماره‌ی چهارسو از هرمان هسه؛ نویسنده‌ی بزرگ ادبیات آلمان خواهیم گفت و همین طور از زندگی و آثار و احوال عکاسی خواهیم گفت که با عشق بی انتهای خودش به “زن”، انقلابی در صنعت عکاسی به وجود آورد و برای اولین بار در تاریخ این هنر؛ جای تن و ظاهر، از روان و باطن یک زن، عکاسی کرد. در ادامه‌ی برنامه پرسه‌ای خواهیم زد در دنیای بی انتهای رقص و موسیقی و همین طور خیالهای نهفته در تار و پود کارتون های ماندگار دنیای انیمیشن. معرفی یک کتاب شعر به زبان یک شاعر و نویسنده‌ی کهنه کار؛ مطلب بخش سرک این هفته‌ی ما خواهد بود و سر آخر در خانه‌ای پر و پیمان تر از همیشه، به یک موسیقی ماندگار گوش خواهیم کرد و هم از احوال خواننده و آهنگساز شهره‌اش خواهیم گفت.»

دانلود