سینما هفت سه شنبه 2 مهر

با ما باشید در سینما هفتی دیگر به همراه سحر با برنامه ویژه حضور سینمای ایران در اسکار. دوستان خود را هم به همراه بیاورید