تفسیر خبر سه شنبه 2 مهر

همزمان با حضور دکتر روحانی و هیئت همراه ایشان در نیویورک، دیدار و گفتگوی همراهان رئیس جمهوری ایران با سران بر خی کشورها در جریان است و گمانه زنی هایی مبنی بر ملاقات بین اوباما و روحانی به گوش می رسد.

این ملاقات انجام خواهد پذیرفت؟ و آیا این دیدار ها منجر به بهبود رابطه ایران و امریکا پس  از سی و اندی سال خواهد شد؟ در صورت بهبود رابطه ایران و غرب آینده سیاست اتمی ایران به چه شکل خواهد بود؟ واکنش سران سپاه پاسداران به تحولات سیاست خارجی ایران در قبال غرب و به خصوص آمریکا چیست؟

از سوی دیگر در پی آزادی تنی چند از زندانیان سیاسی از جمله خانم نسرین ستوده ، آیا روند آزاد سازی زندانیان عقیدتی تداوم پیدا خواهد کرد و ما شاهد بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران خواهیم بود؟

این ها پرسش هایی است که جمشید چالنگی با میهمانان امروز برنامه تفسیر خبر آقایان حسن اعتمادی تحلیل گر سیاسی از سوئد و سیامک کیکاووسی فعال حقوق بشر از انگلستان مطرح خواهد نمود.

با ما همراه باشید و به دوستان خود نیز اطلاع دهید.