تفسیر خبر چهارشنبه 3 تیر

در این شماره از تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمان ارجمند برنامه آقای دکتر “رضا مریدی” عضو مجلس قانونگذاری انتاریو در کانادا و وزیر پژوهش های علمی و وزیر امور دانشگاه ها، به تحلیل و بررسی سیاست های خارجی جمهوری اسلامی با غرب می پردازیم در ارتباط با مساله حقوق بشر و برنامه اتمی ایران و همین طور نگاهی خواهیم داشت به بحران کم آبی و نگاه غرب به دانشگاه های کشور. با ما همراه باشید و تفسیر خبر را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما عزیزان پیرامون موضوعات مطرح شده در این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم دانلود مستقیم