چهارسو شنبه 30 خرداد

در این شماره‌ی چهارسو از جورج اوروِل انگلیسی و هوشنگ گلشیری ایرانی گفته‌ایم. در ادامه و در پرسه، ابتدا به باله‌ای می رسیم که موسیقی پیچیده شده در تار و پودش، از جمله برترین آثار خلق شده در دنیای موسیقی کلاسیک به حساب می آید: قطعه‌ی تابستان از کنسرتو ویولن چهار فصل ویوالدی ما در ادامه‌ی بخش پرسه یک انیمیشن کوتاه خواهیم داشت که حدود نیم قرن از عمرش می گذرد و از جمله کلاسیک ترین و ماندگارترین انیمیشن های دنیا نام گرفته. معرفی یکی دیگه از شاهکارهای ادبیات در سرک و حرف های آخر و موسیقی دلنشین خانه هم محتویات بخش های پایانی برنامه ی این هفته ی ما خواهند بود.

دانلود