سرزمین ما شنبه 30 خرداد

همراه با جمشید چالنگی در این شماره از سرزمین ما گفتگویی داریم با خانم مهرانگیز رساپور (م.پگاه) شاعر گرانقدر ایران زمین که با ایشان نگاهی خواهیم داشت به ابعاد فرهنگ و تاریخ ایرانی. با ما همراه باشید و سرزمین ما را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط با این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود