ایران و جهان در هفته ای که گذشت شنبه 30 خرداد

همراه با فریبا شیرازی مروری خواهیم داشت بر مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان طی یک هفته گذشته و در ادامه با بهنام امینی خبرنگار تلویزیون ایران فردا نگاهی داریم بر آخرین تحولات در ترکیه و منطقه . با ما همراه شوید و دوستان خود را در جریان اخبار قرار دهید.

یوتیوب دانلود