شاهنامه با گردآفرید – رستم تاجر و مرغ نگین دار

بخش صد و پنج : گردآفرید میزبان شما خواهد بود با برنامه ای دیگر از سری مجموعه ی شاهنامه خوانی. این هفته با داستان “رستم تاجر و مرغ نگین دار” همراه ما باشید و داستان های زیبای شاهنامه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب دانلود