001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

شبانه دوشنبه 1 مهر

در برنامه امشب شبانه، بهار ایرانی ، شعر زیبای “بند باز” اثر ماندگار ” قیصر امین پور ” را با اجرایی دلنشین به شما نازنینان ایران فردا تقدیم میکند. با ما همراه باشید