فیم پرشیا قسمت دوم

فیم پرشیا، اولین ریالیتی شوى موسیقى ایران برای نسل جوان ایرانی در زمنیه موسیقی میباشد که توسط شهبال شب پره (اسطوره موسیقی پاپ ایران) و مهندس کوین سده در لوس آنجلس تهیه و تدارک دیده می شود.

یک بخش مهم آن اختصاص به آزمون فیم که ترکیبى از XFactor , American Idol و The Voice میباشد دارد که بزودى در سطح بین المللی انجام خواهد شد.

این دومین قسمت از این برنامه است.

این قسمت اختصاص به مصاحبه با دو هنرمند جوان، باران و پیام شمس و همینطور برنامه جدیدی به نام سه آهنگ برگزیده پینکی دارد.
با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.